On tullut aika kertoa mielipiteensä uudesta Verkkopalvelujen laatukriteeristö -luonnoksesta (pdf), jota Valtiovarainministeriön valtioneuvoston tietohallintoyksikkö on kaikessa hiljaisuudessa valmistellut. Konseptin mukaan kriteeristön tarkoituksena on toimia julkisten verkkopalveluiden kehittämisen ja arvioinnin välineenä, parantaa julkisten verkkopalveluiden laatua sekä palvelun käyttäjien että tuottajien näkökulmasta sekä lisätä julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä. Kriteeristö on viranomaisten toimintaan liittyvä suositus, ei sitova määräys tai ohje. Tarkemmat ohjeet lausunnon jättämisestä Saavutettava.fi:ssä.