Ennätin jo huitaista tämän linkkilistalleni, kunnes tajusin, että asiahan on ihan liian merkittävä sivuutettavaksi pelkällä linkillä. Jere Majava on nimittäin saanut suomalaisia blogeja käsittelevän gradunsa valmiiksi, ja nyt sen voivat lukea muutkin: Suomalaisten weblogien verkosto keskustelevana julkisuutena.

”Tutkimus tarkastelee suomalaisten weblogien verkoston toimintaa keskustelevana julkisuutena. Tutkimuksessa weblogien muodostamaa julkisuutta arvioidaan suhteessa eri julkisuutta käsitteleviin teoriasuuntauksiin ja tarkastellaan suomalaisten weblogien välille muodostuvia verkostorakenteita. Weblogien verkostojen ominaisuuksia ja asemaa käsitellään julkisuuksia ylläpitävänä viestintäteknologiana ja sosiaalisena käytäntönä. […]

Weblogit eivät ole ainoastaan merkittävä ja ajankohtainen viestintätekniikka. Kyse on itsenäisestä sosiaalisen vuorovaikutuksen muodosta, joka heijastaa laajemmin digitaalisessa kulttuurissa vallitsevia käytäntöjä ja käsityksiä osallistumisesta. Blogien välityksellä kirjoittajat luovat virtuaalisia identiteettejä ja ylläpitävät henkilökohtaisia suhteita toisiinsa. Blogien verkosto toimii myös käytännöllisen tiedon tuottajana ja jakajana sekä mielipiteiden ja yhteiskunnallisen keskustelun areenana. Nämä osallistumisen muodot voidaan nimetä sosiaalisuudeksi, julkiseksi keskusteluksi ja vertaistuotannoksi.”

Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Tämänhän joutuu lukemaan, onhan työssä mm. kirjoitettu auki se kuuluisa blogin määritelmä. Onnea, Jere!